The Team

  • CEO: Tony Duan
  • CTO: He Yan
  • Marketing Director: Echo Wang
  • Development Director: Kent Wu
  • Design Director: Zhenyu Lin

Everimaging Co., Ltd.

www.fotor.com

China